น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

สกสค. เร่งสางหนี้ 1.4 ล้านล้าน แจก 2 พัน ครูเปราะบาง

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่ง ในการเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ครบรอบ 19 ปี ว่า ครูถือเป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งถือเป็นหัวใจในการสร้างชาติ สร้างเยาวชน

ดังนั้น ขวัญกำลังใจของครูจึงมีความสำคัญ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ที่มามากกว่า 1.4 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ที่ผ่านมาศธ. พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงิน เพื่อลดดอกเบี้ย ซึ่งเดิมอยู่ที่ ร้อยละ5-10 กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน และขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯหลายแห่งทยอยลดดอกเบี้ยลงแล้ว ขณะเดียวกันได้กำชับกับผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลโดยให้ครูมีเงินเหลือหลังการชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวว่า นอกจากนี้ยังจัดแบ่งประเภทครูที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุด ขณะเดียวกันยังเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 4,000 คน ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามในการแก้ปัญหา ขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาครูใหม่ อบรมให้ความรู้ วางแผนการใช้เงิน ใช้ชีวิตที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินเหมือนที่ผ่านมา

สกสค. ครบรอบ 19 ปี

รวมถึงให้จัดทำระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อทราบความต้องการและสามารถดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทั่วถึง ส่วนการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 1.3 ล้านคน

และโอกาสก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของ สกสค. จึงมอบสวัสดิการเพิ่มเติม เป็นเงิน2,000 บาท ให้สมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 85-104 ปี ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ทั่วประเทศ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางและเป็นผู้ที่เคยสร้างคุณูปการให้แก่วงการการศึกษาไทย

“ขณะเดียวกัน ยังมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ให้กับครูจำนวน 5 ท่าน คือ นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งเลน จ. ศรีสะเกษ นายสุเทพ สภาพอัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางรัชนี พันออด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสพป.ชลบุรี เขต 2 และมอบโล่สดุดีครูสมาชิก ช.พ.ค. ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ครูสมสง่า บุญนอก อดีตข้าราชการครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ผู้คว้าเหรียญทองกีฬากระโดดไกลหญิง รุ่นอายุ 65-69 ปี ในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก 2022 ที่ประเทศฟินแลนด์ “น.ส.ตรีนุช กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ theeastsoft.com

UFA Slot

Releated